Regulamin

 

Regulamin świadczenia usług sklepu

 

§ 1

PUDELKANACIASTO.COM.PL jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Agnieszka Stawarz-Walat prowadząca działalność gospodarczą pod firmą STEINER STRADA z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Morgowej 65, 35-323, wpisaną do CEIDIG, REGON 691526209, NIP 8132803303. Kontakt z firmą możliwy jest pod nr telefonu: 727924814 oraz drogą mailową: info@steiner.com.pl. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie.

§ 2

1.  Dokonywanie zakupów za pośrednictwem sklepu wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika. 

2.  Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

§ 3

1. Wszystkie ceny w sklepie internetowym podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w jego ofercie, a także do zmiany asortymentu oferowanego przez niego towarów.

3. Właściciel sklepu zastrzega, iż zdjęcia towarów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli towarów. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego zamawiającego (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

§ 4

1. Zamówienia na towary są składane w sklepie internetowym przez użytkowników zarejestrowanych poprzez umieszczenie wybranych towarów w koszyku, dokonaniu wyboru formy zapłaty, sposobu dostawy i dowodu zakupu (ewentualnie podanie danych do faktury), a następnie potwierdzeniu złożonego zamówienia. Dokonanie tej czynności oznacza zawarcie umowy sprzedaży.

2. Zamawiający dokonując wyboru sposobu płatności ma zawsze możliwość wyboru płatności przy odbiorze zamówionych towarów. Zapłaty za zamówione towary można dokonać przelewem natychmiastowym  po złożeniu zamówienia lub w siedzibie firmy. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. Płatność jest możliwa wszytskimi rodzajami kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Elecrtonic, Maestro.

3. Niezwłocznie po przyjęciu zamówienia, nie później jednak niż w ciągu 2 dni, zamawiający otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Przy płatności kartą czas realizacji rozpoczyna się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji. 

4. Jeżeli zamówienie nie może być zrealizowane z powodu niedostępności zamówionego towaru, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, zamawiający zostanie o tym poinformowany.

§ 5

1. Koszty wysyłki i dostępne jej opcje wskazane są w sklepie internetowym podczas składania zamówienia. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy zamawianych produktów. Koszty dostawy są w zakładce Koszty dostawy. Kupujący może zostać zwolniony z kosztów dostawy, jeśli zamówienie spełnia określone w cenniku warunki, w szczególności gdy wartość zamówienia przekroczy określony próg minimalny. 

2. Przy każdym towarze podany jest szacunkowy czas realizacji zamówienia, w przypadku płatności przelewem liczony od dnia zaksięgowania płatności na koncie bankowym. Standardowo wynosi on 1-7 dni roboczych. 

3. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. w trakcie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany, obsługa sklepu skontaktuje się z zamawiającym, aby poinformować go o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia.

4. Właściciel sklepu nie odpowiada za niedostarczenie towarów z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie przesyłki. 

5. Zamówiony  towar zostaje właściwie zabezpieczony i spakowany do przesyłki. Zamawiający powinien zwrócić szczególną uwagę na to w jakim stanie odbiera przesyłkę oraz sprawdzić zawartość przesyłki przy kurierze. Ewentualne szkody, zniszczenia lub braki w przesyłce Klient powinien opisać w formie Protokołu Szkody. Protokół taki posiada kurier dostarczający przesyłkę. Jeśli zamawiający lub osoba odbierająca wskazana przez zamawiającego w zamówieniu przyjmie przesyłkę bez zastrzeżeń, podpisując się na liście przewozowym, potwierdza odbiór przesyłki w stanie nieuszkodzonym i nienaruszonym.

6. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, sklep w ramach realizacji umowy z Zamawiającym jest zobowiązany przesłać Zamawiającemu na adres poczty elektronicznej zaproszenia do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadznej transakcji. Zamawiający jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

7. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji na usługę przewozu. Może złożyć ją bezpośrednio u przewoźnika.

§ 6

1. Zgodnie z obowiązującym prawem, Konsument ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od odebrania przesyłki, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli, które należy dołączyć do odsyłanej przesyłki. W oświadczeniu wskazać należy numer zamówienia, dane zamawiającego oraz numer konta bankowego, na jaki należy zwrócić zapłatę. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

2. Dla zachowania 30 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w tym terminie.

3. Zwrot jest możliwy wyłącznie, gdy towar znajduje się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

4. Zwrot towarów powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na adres sklepu: 

STEINER STRADA
UL. MORGOWA 65
35-323 RZESZÓW

§ 7

1. Reklamacje zakupionego towaru należy składać w formie pisemnej na adres STEINER STRADA, ul. Morgowa 65, 35-323 Rzeszów lub mailowo na adres info@steiner.com.pl. 

2. Jeżeli zamówiony towar jest niezgodny z umową, zamawiający może żądać wymianę na nowy. Jeżeli właściciel sklepu nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie, zamawiający ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.

3. Konsument traci uprawnienia przewidziane w ust. 1 i 2, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym właściciela sklepu.

4. Właściciel sklepu ustosunkowuje się do żądania Konsumenta wskazanego w ust. 1 w terminie 14 dni. 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl